Suchá maltová směs Hebel

Malty Hebel

Suchá maltová směs Hebel je určena k tenkovrstvému zdění přesných pórobetonových tvárnic a příčkovek Hebel. Využívá se pro vnitřní i venkovní použití. Je lehce zpracovatelná, přilnavá a ekologicky nezávadná.

Výrobek Obsah pytle Kusy
na paletě
Expediční
hmotnost palety
Cena
(bez DPH)
kg ks/pal kg/pal Kč / ks
Zdicí malta šedá 25 54 1370 163,-